Combayah - Fantasy Dreamworld
Electronic, Hip hop, Reggae, Pop
Selah Sue - Reason
Hip hop, Reggae, Pop